ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

...

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
รองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าฯ
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร จานวน ๕ โซน รวม ๑ โครงการ ตามประกาศ ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ลงวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าของเกษตรกร จานวน 5 โซน รวม 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. หัวหน้าคณะตรวจราชการ นำคณะข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจราชการที่ ศอพ.บช.ตชด. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพั

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. หัวหน้าคณะตรวจราชการ นำคณะข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจราชการที่ ศอพ.บช.ตชด. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ข่าวกิจกรรม News


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. หัวหน้าคณะตรวจราชการ นำคณะข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจราชการที่ ศอพ.บช.ตชด. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ

วีดีทัศน์ Webcast


ฟื้นดิน คืนป่าที่ห้วยทราย

โครงการในพระราชดำริ"ห้วยทราย"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

องค์ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Knowledage Related


...

ในการปลูกหญ้าแฝกนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเสียก่อน เพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตและได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

...

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักฯ

...

น้ำส้มคว้นไม้ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตรและทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรน้ำส้มควันไม้ประกอบไปด้วยสารต่างๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
89
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,743
เดือนที่แล้ว
2,790
ปีนี้
17,881
ปีที่แล้ว
28,349

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2019 For Browser Chrome, Firefox and Safar