ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

พันธกิจ Mission

         

                    ๑. ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ศึกษาวิจัยทดลองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

                    ๒. รวบรวมผลการดำเนินงาน การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ นำแนวพระราชดำริ และผลที่ได้จากการดำเนินงาน ผลจากการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ ขยายผลไปสู่ สาธารณะชน

                    ๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องและมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
8
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,530
เดือนที่แล้ว
1,588
ปีนี้
8,759
ปีที่แล้ว
19,380

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 061-4383722 และ 094-2523554

huaisaicenter@gmail.com

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar