ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

...

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
รองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำเกษตรกร(อสกช.) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.นครสวรรค์

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.นครสวรรค์ นำคณะกลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา จำนวน ๙ โรงเรียน โดยนำผู้บริหาร และครู จำนวน ๙๒ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรจากพื้นที่ต่างจังหวัด

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ข่าวกิจกรรม News


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำเกษตรกร(อสกช.) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.นครสวรรค์ นำคณะกลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา จำนวน ๙ โรงเรียน โดยนำผู้บริหาร และครู จำนวน ๙๒ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรจากพื้นที่ต่างจังหวัด

วีดีทัศน์ Webcast


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิโครงการหลวง

ฟื้นดิน คืนป่าที่ห้วยทราย

องค์ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Knowledage Related


...

ในการปลูกหญ้าแฝกนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเสียก่อน เพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตและได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

...

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักฯ

...

น้ำส้มคว้นไม้ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตรและทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรน้ำส้มควันไม้ประกอบไปด้วยสารต่างๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
5
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,112
เดือนที่แล้ว
2,639
ปีนี้
15,389
ปีที่แล้ว
21,058

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar